تبلیغات
doctor who - انواع فصل ها ی دکتر هو!
doctor who
پلک نزن!
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


من سومین نفر از اربابان زمان هستم که زنه مانده ام.امید وارم ازسایت من خوشتان بیاید.

مدیر وبلاگ : مهرداد جوادیان
نظرسنجی
کدام دکتر را بیشتر دوست دارید؟
دکتر هو سری اول
Doctor Who Series 1.jpg
جعبه دی وی دی
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۳
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۲۶ مارس ۲۰۰۵ – ۱۸ ژوئن ۲۰۰۵
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۶
منطقه ۲۲۱ نوامبر ۲۰۰۵
منطقه ۴۸ دسامبر ۲۰۰۵
نسخه بلو-ری
دیسک بلو-ری۵ نوامبر ۲۰۱۳
منطقه B۴ نوامبر ۲۰۱۳

دکتر هو سری ۲
Doctor Who Series 2.jpg
جعبه دی وی دی
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۴=۱۱ قسمت اصلی
(2 قسمت ویژه)
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۱۵ آوریل ۲۰۰۶ – ۸ ژوئیه ۲۰۰۶
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۱۶ ژانویه ۲۰۰۷
منطقه ۲۲۰ نوامبر ۲۰۰۶
منطقه ۴۷ دسامبر ۲۰۰۶
نسخه بلو-ری
دیسک بلو-ری۵ نوامبر ۲۰۱۳
منطقه B۴ نوامبر ۲۰۱۳
دکتر هو سری ۳
Doctor Who Series 3.jpg
جعبه دی وی دی
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۴ (یک قسمت ویژه)
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۳۱ مارس ۲۰۰۷ – ۳۰ ژوئن ۲۰۰۷
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷
منطقه ۲۵ نوامبر ۲۰۰۷
منطقه ۴۵ دسامبر ۲۰۰۷
نسخه بلو-ری
دیسک بلو-ری۵ نوامبر ۲۰۱۳
منطقه B۴ نوامبر ۲۰۱۳ (Region 2)
4 December 2013 (Region 4)
دکتر هو سری ۴
Doctor Who Series 4.jpg
جلد دی وی دی
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۴ (۲ قسمت ویژه)
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۵ آوریل ۲۰۰۸ – ۵ ژوئیه ۲۰۰۸
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۱۸ نوامبر ۲۰۰۸
منطقه ۲۱۷ نوامبر ۲۰۰۸
منطقه ۴۴ دسامبر ۲۰۰۸
نسخه بلو-ری
دیسک بلو-ری۵ نوامبر ۲۰۱۳
منطقه B۴ نوامبر ۲۰۱۳
دکتر هو سری ۶'
Doctor Who Series 6.png
جعبه دی وی دی سری
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۳ (۱ قسمت ویژه کریسمس)
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۲۳ آوریل ۲۰۱۱ – ۱ اکتبر ۲۰۱۱
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۲۲ نوامبر ۲۰۱۱
منطقه ۲۲۱ نوامبر ۲۰۱۱
منطقه ۴۱ دسامبر ۲۰۱۱
نسخه بلو-ری
دیسک بلو-ری۲۲ نوامبر ۲۰۱۱
منطقه B۲۱ نوامبر ۲۰۱۱
دکتر هو سری ۷'
Doctor Who Series 7 boxset.jpg
جلد بسته دی وی دی
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۳ (+۲ قسمت ویژه)
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
بی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۱ سپتامبر ۲۰۱۲ – ۱۸ مه ۲۰۱۳
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳
منطقه ۲۲۸ اکتبر ۲۰۱۳
منطقه ۴۳۰ اکتبر ۲۰۱۳
نسخه بلو-ری
دیسک بلو-ری۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳
منطقه B
دکتر هو فصل ۲۲
Doctor Who title 1984-1986.jpg
تصویر شروع فصل
محصول کشورانگلستان
تعداد اپیزود۱۳, ۶ سریال
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۵ ژانویه ۱۹۸۵ – ۳۰ مارس ۱۹۸۵
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۴ مارچ ۲۰۰۳
۷ ژانویه ۲۰۰۹
منطقه ۲۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶ مارچ ۲۰۰۹
منطقه ۴۸ ژانویه ۲۰۰۲
۷ مه ۲۰۰۹
دادگاه اربابان زمان
Trial of a Time Lord DVD cvr.jpg
جلد دی وی دی منتشر شده در سال ۲۰۰۸ در منطقه دوم
محصول کشورانگلستان
تعداد اپیزود۱۴
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۶ سپتامبر ۱۹۸۶ – ۶ دسامبر ۱۹۸۶
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸
منطقه ۲۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸
منطقه ۴۲ ژانویه ۲۰۰۹
دکتر هو فصل ۲۴
Doctor Who title 1987-1989.jpg
صفحه شروع سریال
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۴
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۷ سپتامبر ۱۹۸۷ – ۷ دسامبر ۱۹۸۷
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹ -
۸ مه ۲۰۱۲
منطقه ۲۲۲ جون ۲۰۰۲ -
۷ مه ۲۰۱۲
منطقه ۴۶ آگوست ۲۰۰۹ -
۷ جون ۲۰۱۲
دکتر هو فصل ۲۵
Doctor Who title 1987-1989.jpg
تصویر شروع سریال
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۴
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۵ اکتبر ۱۹۸۸ – ۴ ژانویه ۱۹۸۹
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۲ آوریل ۲۰۰۲ -
۱۴ آگوست ۲۰۱۲
منطقه ۲۲۶ فوریه ۲۰۰۱ -
۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲
منطقه ۴۱۳ مه ۲۰۰۲ -
۱۶ آگوست ۲۰۱۲
دکتر هو فسل ۲۶
Doctor Who title 1987-1989.jpg
صفحه شروع فصل ۲۶
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۱۴ قسمت
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۶ سپتامبر ۱۹۸۹ – ۶ دسامبر ۱۹۸۹
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۱ جون ۲۰۰۴ -
۵ مه ۲۰۰۹
منطقه ۲۶ اکتبر ۲۰۰۳ -
۲۶ دسامبر ۲۰۰۸
منطقه ۴۱۱ فوریه ۲۰۰۴ -
۵ فوریه ۲۰۰۹
دکتر هو قسمت ویژه ۲۰۰۸-۲۰۱۰
Doctor Who Specials DVD.jpg
کاور جلد دی وی دی
محصول کشوربریتانیا
تعداد اپیزود۵
محصول
شبکه تلویزیونیبی‌بی‌سی وان
زمان پخش اصلی۲۵ دسامبر ۲۰۰۸ – ۱ ژانویه ۲۰۱۰
نسخه خانگی
نسخه DVD
منطقه ۱۲ فوریه ۲۰۱۰
منطقه ۲۱۱ ژانویه ۲۰۱۰
منطقه ۴۱ ژوئیه ۲۰۱۰
نسخه بلو-ری
دیسک بلو-ری۲ فوریه ۲۰۱۰
منطقه B۱۱ ژانویه ۲۰۱۰ (بریتانیا)
۲۹ ژوئن ۲۰۱۰ (استرالیا)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مهرداد جوادیان
دوشنبه 1 دی 1393
شنبه 4 شهریور 1396 11:22 ق.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this
blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end
or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:45 ق.ظ
Very shortly this site will be famous among all blogging
visitors, due to it's fastidious articles
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:37 ب.ظ
Pretty element of content. I simply stumbled upon your web
site and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account
your weblog posts. Anyway I'll be subscribing to your augment and even I fulfillment you get admission to constantly
rapidly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی